ورزش انرژی دهنده و شفاف کننده صورت

ساخت وبلاگ
چکیده : نتايج اين ورزش:هر چند اين ورزش به ظاهر مانند ورزش گونه ها است ولی با يکديگر يک فرق بسيار مهم دارند :... با عنوان : ورزش انرژی دهنده و شفاف کننده صورت بخوانید :

طریقه ورزش:
زمانی که دراز کشیده ايد لب های بالا و پايين را از هم دور کرده و شکل حرف Oانگلیسی به دهانتان بدهيد . انگشت اشاره هر دست را بالای گونه های خود گذاشته و يک حالت مقاومتی خفیف بوجود بياوريد و لب بالایی را به روی دندان های خود پايين بکشيد . سپس با گوشه های دهان لبخند بزنيد و آزاد کنيد و ده مرتبه اين کار را انجام دهيد.پيش روی خود مجسم کنید که عضلاتتان در زير گونه ها هر دفعه که شما لبخند می زنيد به بالا فشرده می شوند .در دهمین لبخند تمام نیروی خود را برای از هم باز کردن لب بالا و پایین بکار گیرید وتصور کنید که گونه هایتان در حال حرکت از صورتتان از طریق فرق سر به طرف سقف می باشد . در این وضعیت تا شماره 30 بشمارید . سپس انگشتان خود را نصف اینچ از صورت خود بالاتر قرار داده و شروع به حرکت دادن انگشتان از صورت به فرق سر کنید.

آورده و در این حالت تا 30 شماره دیگر بشمارید و همچنین به تمرکز کردن به اینکه گونه های شما دارند از طریق فرق سرتان به سقف پرتاب می شوند بپردازید .

یادآوری :
این ورزش را روزی دو مرتبه و اگر فشارهای عصبی دارید بیشتر انجام دهید .بعضی از افراد روز بعد از ورزش در صورت خود احساس درد می کنند ، این نضانه این است که عضلات در حال قوی شدن هستند .

روش پیشرفته:
در حال درازکش سر را نصف اینچ هر زمان که لبخند می زنید و آزاد می کنید بالا آورده و این کار را ده مرتبه انجام دهید و دستورات ورزشی داده شده را ادامه دهید .

 

انرژی دهنده صورت , شفاف کننده صورت , پوست شل,...
نویسنده : خودم بازدید : 861 تاريخ : شنبه 14 ارديبهشت 1392 ساعت: 23:07